אבימור שדמי משרד עורכי דין

פסקי דין והחלטות שניתנו לאחרונה

רונה לוי נ' שירותי בריאות כללית

ת.א. 45690-03/10     ניתן ביום 21.7.15

 

כב' השופטת מרוז הורתה על פסילתו של מומחה בית המשפט. השופטת קובעת כי נסיבות המקרה מעלות את החשש, כי המומחה הושפע מהתנהלותו של האב, לרבות מהמסמכים ששוגרו אליו, ומשכך אין מנוס מפסילת חוות דעתו.

(לא פורסם).

רחל מלכה דוד פסילת חוות דעת

ת.א. 58541-11/12    ניתנה ביום 16.7.15

 

כב' השופט וינוגרד בבית המשפט המחוזי בירושלים פסל את חוות הדעת המשלימה שהוגשה, משני טעמים: הטעם הראשון הוא כי אין מומחה רפואי רשאי לתמוך את קביעותיו בחוות דעת מומחה בהליך אחר. אין המדובר על כן באסמכתא רפואית. הטעם השני נוגע לשיתוף הפעולה בין באי כוח תובעים והמומחה בעריכת חוות הדעת.

י.ע. ואח' נ' הכללית

ת.א. 47663-11-14    ניתן ביום 12.7.15

 

כב' השופט וינוגרד, דחה את התביעה מטעמי התיישנות, על בסיס פרשנות הלכת פלוני בר"ע 7490/14 אשר קבעה את תקופת המעבר בהתייחס לתביעת ההורים שהתיישנה בסמוך למתן פסק הדין בענין המר.

שירותי בריאות כללית נ׳ מדינת ישראל ואח׳

החלטה של בית המשפט העליון

רע״א  2697/15     ניתן ביום 17.6.15

 

כב' השופטת חיות קבעה כי  ניתן לזמן עורכי דין להיחקר על המכתב שהם ערכו ושבמסגרתו הם ביצעו בדיקות שהביאו לידי המסקנה שלא לנקוט בהליך פלילי אלא משמעתי.

(לא פורסם)

טל אשכנזי נ' שירותי בריאות כללית

ת.א. 3618-12/09     ניתן ביום 30.3.15

 

כב' השופט יהודה פרגו בבית המשפט המחוזי בת"א דחה את התביעה. בשאלת האחריות, קבע כי הוא מאמץ את קביעות מומחי ההגנה כולן, קרי, שהצוות הרפואי בביה"ח קפלן שניהל את הטיפול שהחל בירידת המים ועד ליילוד היזום פעל בצורה מיטבית ובהתאם לפרקטיקה המקובלת של שנת 2007 ובבחינת קל וחומר בפרקטיקה המקובלת של שנת 91. (טרם פורסם)

פלונית (קטינה) ואח' נ' חלוי ואח' (אבו דבעאת)

ת"א 31387-12-10     ניתן ביום 26.2.15

 

כב' השופטת פוקס בבית המשפט המחוזי בחיפה דחתה את התביעה. המדובר במעקב היריון שבוצע בשנת 1998. השופטת קבעה כי לא ניתן היה למנוע או לעכב את הלידה המוקדמת או את תוצאותיה והיא הפגות. נדחתה הטענה להיפוך נטל הראיה וההוכחה. נקבע כי טענת זיוף בהליך אזרחי חייבת הוכחה ברמת הוכחה גבוהה מהנדרש מחובת הוכחה אחרת בהליך אזרחי מאחר והיא כוללת "האשמה" הגובלת ברף הפלילי ולכן הטוען טענת זיוף חייב בנטל מוגבר בהוכחתה.

מוחמד אמבייד ואח' נ' שירותי בריאות כללית

ת.א. 2286-08-09      ניתן ביום 20.5.14

 

כב' השופטת טאובר בבית המשפט המחוזי בחיפה, דחתה את התביעה וקבעה שורה של קביעות הנסמכות על התשתית העובדתית וחוות הדעת הרפואיות שהועמדו בפני בית המשפט. בית המשפט מסכם כי הצוות הרפואי שביצע את מעקב ההיריון לא התרשל, ומעקב ההיריון לא סטה מפרקטיקה רפואית נוהגת. בנוסף, בפסק הדין קביעות בעלות השלכות רוחביות, אשר נוגעות להיקף חובת הגילוי.

רופא שהתרשל וגרם ל"הולדה בעוולה", אינו אחראי גם לנזק שלא יכול היה לצפות. נקבע כי במצב כאמור, אין מקום להכיר בקשר סיבתי משפטי במובנו הרגיל ואף לא בקשר סיבתי משפטי ייחודי בסוגיה של הולדה בעוולה. במסגרת הדיון, המליץ ביהמ"ש לאמץ מודל שונה מהגישה המסורתית לבחינת יסודות עוולת הרשלנות, לגבי המקרים השכיחים הנופלים בליבת דיני הנזיקין. לפיו, יש לבחון תחילה את ההתנהגות שגרמה לנזק, קרי, ההתרשלות עצמה ושם לשבץ את מבחן הצפיות הטכנית, לאחר מכן לבחון את הקשר הסיבתי על פי מבחן הסיכון ורק לאחר מכן לבחון את קי...

פסק דין מהפכני של בית המשפט העליון, לאחר 30 שנים מאז פסק דין זייצוב, נקבע כי לא ניתן עוד להכיר בעילה הנזיקית של "חיים בעוולה" בתביעה של יילוד שנולד עם מוגבלות ולידתו הייתה יכולה להימנע אלמלא התרשל הנתבע. לצד זאת נשארה על כנה עילת התביעה של ההורים – "הולדה בעוולה", בשינויים מסוימים. אשר למקרה הנדון, מומה של המערערת הוא בר פיצוי במידה ומתקיימים כל יסודות עוולת הרשלנות ואת הנזק יש לבחון לפי היסודות שהונחו לעיל. רכיב ההתרשלות שנותר במחלוקת הינו ביחס לבדיקה שלא בוצעה – סריקת מערכות מורחבת. בהקשר...

נתבע בתביעת רשלנות רפואית, שהגיש הודעת צד שלישי כנגד נתבע נוסף באותה תביעה, רשאי להישען על חוות הדעת הרפואית מטעם התובעים ועל חוות הדעת שצורפה על ידו לכתב הגנתו גם לצורך התובענה שבאה בגדרה של ההודעה לצד השלישי. קיימים טעמים טובים הן מבחינת האינטרסים של בעלי הדין והן מבחינת האינטרס המערכתי, שמכוחם יש דווקא לעודד משלוח הודעה לצד שלישי בין נתבעים, ובוודאי שאין לראות מהלך שכזה בעין ביקורתית.

 

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/12022370-l03.htm

 

 

כב' השופט ריבלין (אליו הצטרף כב' השופט ג'ובראן) בבית המשפט העליון, דחו את הערעור וציינו את מבחן החולה הסביר. על הרופא לשתף את החולה במידע על טיפולים חלופיים ולסייע לו בבחירה מושכלת ביניהם. נקבע כי בית החולים לא ידע ולא צריך היה לדעת על האלטרנטיבה הטיפולית ולכן הוא לא התרשל.

 

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9506643.htm

דיון נוסף בנושא של פסיקת פיצוי בדיני הנזיקין על-פי הסתברות, סיבתיות עמומה ודוקטרינת אובדן סיכויי ההחלמה. ביהמ"ש העליון פסק, ברוב דעות, כי ככלל אין להכיר בחריג האחריות היחסית (כחריג לכלל מאזן ההסתברויות), במקרים של סיבתיות עמומה.

מסיבה זו הוחלט בדעת רוב לבטל את פסק-הדין שניתן בע"א 7375/02, אשר קבע כי בית החולים מחויב בפיצויים בסך 20% מהנזק שנגרם למשיבים. ביהמ"ש המחוזי, ובעקבותיו גם ביהמ"ש העליון, פסקו כי העיכוב בביצוע הניתוח הקיסרי – פרק זמן של 45 דקות לערך – היה רשלני. ואולם, לא היה ברור אם מ...

 

כדי שהסכמתו של חולה לטיפול רפואי שעתיד להיעשות בגופו תהא "הסכמה מדעת", יש לספק לו מידע הולם על מצבו, על מהות הטיפול המומלץ ועל מטרתו, על הסיכונים והסיכויים הטמונים בו ועל אלטרנטיבות טיפוליות סבירות לטיפול. המבחן למידע שחובה למסור למטופל אינו הנוהג המקובל בקרב הרופאים, אלא צרכיו של המטופל למידע כדי להחליט אם לקבל את הצעת רופאו. צרכים אלה נקבעים על-פי קנה מידה אובייקטיבי. על הרופא מוטל למסור למטופל את כל האינפורמציה שאדם סביר היה נדרש לה כדי לגבש החלטה אם להסכים לטיפול המוצע. בעת שבא בית המשפ...

בתביעת רשלנות רפואית, ככל תביעה אזרחית, על התובע להביא ראיות במידת השכנוע הנדרשת במשפט האזרחי בדבר רשלנות הנתבע ובדבר הקשר הסיבתי בין הרשלנות לבין הנזק שנגרם. אולם, לכלל זה חריגים. כך, במקרים שבהם לא היה תיעוד של ממצאים רפואיים וטיפולים רפואיים במקום שבו היה צורך לערוך רישומים מסוג זה, מועבר נטל ההוכחה לכתפי הנתבע, שכן לתובע קושי אמיתי להוכיח את ראיותיו על-פי מאזן הסתברויות, בהעדר רישומים אמיתיים בזמן אמת. העיקרון שביסוד העברת נטל השכנוע מתפרש לא רק על מחדלים בעריכת רשומות רפואיות ובשמירתן כ...

בית-המשפט העליון פסק כי ישנם מקרים שבהם ראוי להעביר את נטל ההוכחה מכתפי התובע אל כתפי הנתבע, כאשר הרישום הרפואי חסר או לקוי. ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לרישומים הרפואיים הנעשים על-ידי רופאים המטפלים בחוליהם בעת הטיפול או סמוך לאחריו. רישומים אלה חשיבותם בכך שהם מציגים לפני הרופא המטפל בחולה או לפני כל מי שיתבקש להושיט לו סעד רפואי עם הזמן תמונת מצב על המחלה או על מצב בריאותו של החולה בדרך-כלל, בכל שלב ושלב של התפתחות המחלה והשתלשלות הדברים. רישומים אלה חשיבותם רבה גם כראיה אותנטית ובעלת משקל...

במקרים של פגם ברישום ונזק ראייתי שנגרם בשל כך יועבר נטל השכנוע אל כתפי הנתבע. אין די בקיום רישום מסודר כנדרש. ללא שמירה על הרישומים נמוגה כל תועלת שניתן להפיק מהם. במקרים של אי-שמירה על מסמכים רפואיים התוצאה יכולה להיות העברת נטל השכנוע. גם במקרה של אי-התאמה ברישומים אשר אינה מוסברת, יש לזקוף את הסתירה לחובת האחראים על הרישום.

 

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9506643.htm

לידה מוקדמת ובמשקל נמוך. במהלך הלידה סבלה האם מדימום. לאחר הלידה נמצא כי היא סבלה מזיהום. המערער אובחן כסובל משיתוק מוחין. בית-המשפט המחוזי דחה את תביעת המערערים. נפסק כי אף לא אחד מגורמי הסיכון נגרם ברשלנות בית החולים או באחריותו. בית-המשפט העליון דחה את הערעור וקבע כי שיתוק המוחין שבו לקה המערער, יכול שנגרם כתוצאה מפעולתם של גורמים מספר, שפעלו כגורמים מצטברים או חלופיים, שהם: הפגות והמשקל הירוד של המערער, הדימום והזיהום, שאך בגינו אחראית המשיבה. כל אחד מן הגורמים הללו מגביר את הסיכון לקרות...

Please reload

הלכות משמעותיות בתחום רשלנות רפואית

 

משרדנו שותף להלכות המרכזיות בהן פסק בית המשפט העליון בתחום הרשלנות הרפואית (כגון הולדה בעוולה, היעדר הסכמה מדעת ועוד).

להלן מקבץ הלכות שהתוו את הדרך בתחום.

אבימור-שדמי עורכי דין

 תל אביב: הרכבת 58, ת.ד 746, תל-אביב, טל' 03-5616122 

ירושלים:  טל' 02-5322277

כל הזכויות שמורות לאבימור-שדמי עורכי דין 2016 © 

אבימור שדמי משרד עורכי דין