אבימור שדמי משרד עורכי דין

פסקי דין והחלטות שניתנו לאחרונה

ר.ל
שירותי בריאות כללית

ת.א. 45690-03/10     ניתן ביום 21.7.15

 

כב' השופטת מרוז הורתה על פסילתו של מומחה בית המשפט. השופטת קובעת כי נסיבות המקרה מעלות את החשש, כי המומחה הושפע מהתנהלותו של האב, לרבות מהמסמכים ששוגרו אליו, ומשכך אין מנוס מפסילת חוות דעתו.

(לא פורסם).

ר.מ.ד פסילת חוות דעת

ת.א. 58541-11/12    ניתנה ביום 16.7.15

 

כב' השופט וינוגרד בבית המשפט המחוזי בירושלים פסל את חוות הדעת המשלימה שהוגשה, משני טעמים: הטעם הראשון הוא כי אין מומחה רפואי רשאי לתמוך את קביעותיו בחוות דעת מומחה בהליך אחר. אין המדובר על כן באסמכתא רפואית. הטעם השני נוגע לשיתוף הפעולה בין באי כוח תובעים והמומחה בעריכת חוות הדעת.

י.ע. ואח' נ' הכללית

ת.א. 47663-11-14    ניתן ביום 12.7.15

 

כב' השופט וינוגרד, דחה את התביעה מטעמי התיישנות, על בסיס פרשנות הלכת פלוני בר"ע 7490/14 אשר קבעה את תקופת המעבר בהתייחס לתביעת ההורים שהתיישנה בסמוך למתן פסק הדין בענין המר.

שירותי בריאות כללית נ׳ מדינת ישראל ואח׳

החלטה של בית המשפט העליון

רע״א  2697/15     ניתן ביום 17.6.15

 

כב' השופטת חיות קבעה כי  ניתן לזמן עורכי דין להיחקר על המכתב שהם ערכו ושבמסגרתו הם ביצעו בדיקות שהביאו לידי המסקנה שלא לנקוט בהליך פלילי אלא משמעתי.

(לא פורסם)

ט.א נ' שירותי בריאות כללית

ת.א. 3618-12/09     ניתן ביום 30.3.15

 

כב' השופט יהודה פרגו בבית המשפט המחוזי בת"א דחה את התביעה. בשאלת האחריות, קבע כי הוא מאמץ את קביעות מומחי ההגנה כולן, קרי, שהצוות הרפואי בביה"ח קפלן שניהל את הטיפול שהחל בירידת המים ועד ליילוד היזום פעל בצורה מיטבית ובהתאם לפרקטיקה המקובלת של שנת 2007 ובבחינת קל וחומר בפרקטיקה המקובלת של שנת 91. (טרם פורסם)

פלונית (קטינה) ואח' נ' חלוי ואח' (אבו דבעאת)

ת"א 31387-12-10     ניתן ביום 26.2.15

 

כב' השופטת פוקס בבית המשפט המחוזי בחיפה דחתה את התביעה. המדובר במעקב היריון שבוצע בשנת 1998. השופטת קבעה כי לא ניתן היה למנוע או לעכב את הלידה המוקדמת או את תוצאותיה והיא הפגות. נדחתה הטענה להיפוך נטל הראיה וההוכחה. נקבע כי טענת זיוף בהליך אזרחי חייבת הוכחה ברמת הוכחה גבוהה מהנדרש מחובת הוכחה אחרת בהליך אזרחי מאחר והיא כוללת "האשמה" הגובלת ברף הפלילי ולכן הטוען טענת זיוף חייב בנטל מוגבר בהוכחתה.

מ.א ואח' נ' שירותי בריאות כללית

ת.א. 2286-08-09      ניתן ביום 20.5.14

 

כב' השופטת טאובר בבית המשפט המחוזי בחיפה, דחתה את התביעה וקבעה שורה של קביעות הנסמכות על התשתית העובדתית וחוות הדעת הרפואיות שהועמדו בפני בית המשפט. בית המשפט מסכם כי הצוות הרפואי שביצע את מעקב ההיריון לא התרשל, ומעקב ההיריון לא סטה מפרקטיקה רפואית נוהגת. בנוסף, בפסק הדין קביעות בעלות השלכות רוחביות, אשר נוגעות להיקף חובת הגילוי.

הלכות משמעותיות בתחום רשלנות רפואית

 

משרדנו שותף להלכות המרכזיות בהן פסק בית המשפט העליון בתחום הרשלנות הרפואית (כגון הולדה בעוולה, היעדר הסכמה מדעת ועוד).

להלן מקבץ הלכות שהתוו את הדרך בתחום.

1
2