Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
eng_logo.png

-

פלוני נ' שירותי בריאות כללית

ת"א 8358-07-19

 

השופטת מאק-קלמנוביץ מבית משפט מחוזי ירושלים קבעה  שיש בקשיי התפקוד  המיוחדים של  המערכות הרפואיות של  שרותי בריאות  כללית  במזרח ירושלים משום "מצב דמדומים" .מצב זה מביא למסקנה  שלא די  בעצם הימצאות של כרטיס מעקב הריון ידני עם לוגו של קופ"ח על מנת להוכיח שמעקב ההיריון נוהל בקופ"ח. על מנת להוכיח כי טיפול רפואי ניתן בפועל על  ידי שרותי בריאות כללית  נדרשות ראיות  נוספות שלא  הובאו בפני בית  המשפט .  

עוד נקבע שהתחזות לחבר קופ"ח וקבלת טיפולים רפואיים על ידי מי שאינו חבר קופ"ח מהווה ניצול שלא כדין של  קופ"ח ולכן גם אם ניתנו שירותים רפואיים בפועל אין בכך כדי לבסס יריבות ועילת תביעה נגד קופ"ח.

"לא תעמוד על דם רעך"

ת"א 4669-12-16 א. ז"ל נ' ד"ר ט

 

השופטת  יעקובוביץ מבית משפט מחוזי תל אביב קבעה  במסגרת  תביעה שעילתה  "לא תעמוד על דם רעך"  את  המסגרת הראייתית  לביסוס  עילה זו אשר משלבת בתוכה קריטריונים אתים מוסריים   ומשפטיים. בהתאם לדרישות בחוק  בנסיבות שבהן מתקיים אירוע  מסכן חיים  על  האירוע  להתרחש פיזית אל מול עיני הנתבע ולא די בהודעה שנשלחה בפלאפון במסגרת  התכתבות  בווטס אפ.. כמו כן נדרשת קביעה  לקיומה של  סכנה מיידית ובנסיבות התיק  הודעות ששוגרו בטלפון  מספר שעות לאחר ההתרחשות  אינו עומד בקריטריון זה.

-
-
-
-
-
-
-

For laws and rulings, go to the website in Hebrew

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page