כל הזכויות שמורות לאבימור-שדמי עורכי דין 2016 © 

אבימור-שדמי עורכי דין

 תל אביב: הרכבת 58, ת.ד 746, טל' 03-5616122 

ירושלים: הרטום 8, בית בק, הר חוצבים, טל' 02-5322277

אבימור שדמי משרד עורכי דין

היקף חובת הגילוי

כב' השופט ריבלין (אליו הצטרף כב' השופט ג'ובראן) בבית המשפט העליון, דחו את הערעור וציינו את מבחן החולה הסביר. על הרופא לשתף את החולה במידע על טיפולים חלופיים ולסייע לו בבחירה מושכלת ביניהם. נקבע כי בית החולים לא ידע ולא צריך היה לדעת על האלטרנטיבה הטיפולית ולכן הוא לא התרשל.

 

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9506643.htm

Please reload