Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

היקף חובת הגילוי

כב' השופט ריבלין (אליו הצטרף כב' השופט ג'ובראן) בבית המשפט העליון, דחו את הערעור וציינו את מבחן החולה הסביר. על הרופא לשתף את החולה במידע על טיפולים חלופיים ולסייע לו בבחירה מושכלת ביניהם. נקבע כי בית החולים לא ידע ולא צריך היה לדעת על האלטרנטיבה הטיפולית ולכן הוא לא התרשל.

bottom of page