כל הזכויות שמורות לאבימור-שדמי עורכי דין 2016 © 

אבימור-שדמי עורכי דין

 תל אביב: הרכבת 58, ת.ד 746, טל' 03-5616122 

ירושלים: הרטום 8, בית בק, הר חוצבים, טל' 02-5322277

אבימור שדמי משרד עורכי דין

חובת תיעוד ממצאים וטיפולים רפואיים

במקרים של פגם ברישום ונזק ראייתי שנגרם בשל כך יועבר נטל השכנוע אל כתפי הנתבע. אין די בקיום רישום מסודר כנדרש. ללא שמירה על הרישומים נמוגה כל תועלת שניתן להפיק מהם. במקרים של אי-שמירה על מסמכים רפואיים התוצאה יכולה להיות העברת נטל השכנוע. גם במקרה של אי-התאמה ברישומים אשר אינה מוסברת, יש לזקוף את הסתירה לחובת האחראים על הרישום.

 

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9506643.htm

Please reload