Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ת.א 323-04-16 פלונית נ' שירותי בריאות כללית

כב' השופטת שושנה ליבוביץ' מבית המשפט המחוזי בירושלים דחתה תביעה שייחסה לנתבעת רשלנות באי זיהוי מצג העובר בלידתו, בגינו נגרם לתובעת קרע בפירנאום בדרגה 4 ופגיעה בשוער הרקטלי.

התביעה נדחתה.

למרות שנכתב ברשומה הרפואית, הנהנית מחזקה לאמיתות תוכנה, כי העובר נולד ב"מצג מורכב" שבו יד העובר נמצאת בסמוך לקודקודו של העובר, הנתבעת עמדה בנטל והוכיחה שיד העובר הייתה ממוקמת מתחת לרקה לצד הלחי, באופן שלא היה ניתן לאיתור בבדיקות הנרתיקיות שבוצעו בזמן הלידה.


Comments


bottom of page