Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ת.א 31368-12-15 פלונית נ' שירותי בריאות כללית ואח' ניתן ביום 27.4.21

כב' השופט סגן הנשיא אחיקם סטולר מבית המשפט המחוזי מרכז דחה תביעת הולדה בעוולה של קטינה שאובחנה לאחר לידתה כסובלת מעיוות מבני באפרכסות האוזניים (מיקרוטיה) ומלקות שמיעה.

התביעה נדחתה.

רופא המבצע בדיקת סקירת מערכות ומגלה ממצא חריג מחויב להפנות לסקירת מערכות נוספת שתהיה מכוונת לאיברים העשויים להיות קשורים לממצא החריג בלבד. במקרה זה לא נמצאה קורלציה בין הממצא החריג שנמצא בבדיקה (עורק טבורי יחיד) למומים באוזניים, ובהתאם לא הייתה חובה להפנות לסקירת מערכות מכוונת לאוזניים.

אף כי לא הוצג טופס הסכמה מדעת לביצוע סקירת מערכות נקבע כי התובעת סמכה על מקצועיות הרופא והמשיכה בבדיקות אצלו, ומכאן שהבינה את אשר הסביר לה.


Comments


bottom of page