Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ת.א. 13771-08-15 פלוני ואח' נ' שירותי בריאות כללית

כב' השופט סגן הנשיא אחקים סטולר, מביהמ"ש מחוזי מרכז, דחה תביעה שעניינה רשלנות בביצוע מעקב היריון ואי מניעת לידה מוקדמת של קטין שנולד בשבוע 31 ואובחן עם שיתוק מוחין.

התביעה נדחתה.

לא הוכח כי מעקב ההריון נעשה אצל הנתבעת. הביקורים אצל רופאי המשפחה במהלך ההריון לא נערכו לצורך מעקב הריון. ניכר כי גרסתה של התובעת סותרת, מבולבלת וקשה לתת בה אמון. מנגד, לא נמצא כל פגם בעדות רופא המשפחה ונדחתה הטענה כי אין לתת אמון בעדותו בהסתמך על קביעה מהליך שיפוטי אחר שהיא בבחינת עדות מפי השמועה בהתייחס לתיק דנן.

התובעת הודתה כי מעקב ההיריון בוצע במסגרת טיפת חלב ובכך נשמטת הקרקע תחת טענת התובעים הבסיסית וברי כי לתובעים אין כל יריבות עם הנתבעת.

תגובות


bottom of page