Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ת"א (מחוזי ת"א) 10910-02-17 ש.פ. נ' שירותי בריאות כללית, ניתן ביום 17.10.2021

כב' השו' יעל אילנה מבית המשפט המחוזי בתל אביב דחתהתביעה שעניינה רשלנות בביצוע מעקב היריון תאומים ואי מניעת לידה מוקדמת ורשלנות בטיפולבפגיה. התובע ואחיו נולדו בשבוע 26. באותה העת הייתה תחלואה ניכרת של פטריית קנדידה בפגיה ועקב כך נפטר אחיו של התובע.

התביעה נדחתה.

נקבעו קביעות עקרוניות המתייחסות לקושי המשמעותי ביותר למנוע לידה מוקדמת במיוחד בלידת תאומים.

הלידה המוקדמת הייתה בלתי נמנעת- הוכח שלא היתה עדות לאי ספיקה של צוואר הרחם בזמן ההריון, והעובדה שהלידה המוקדמת חלה בצירים שוללת אף היא את האפשרות שמקורה באי ספיקת צוואר הרחם. חרף העובדה שצוואר הרחם לא נמדד במסגרת סקירות המערכות שבוצעו, גם ולו היה נמצא צוואר מקוצר, נוכח שלב ההריון המתקדם ובשים לב לכך שמדובר בהריון תאומים, לא היה מקום להשמת תפר בצוואר הרחם.

לעיניין הקשר הסיבתי נקבע על פי בדיקות ההדמיה והספרות הרפואית שהתובע לא נדבק בקנדידה במהלך שהייתו בפגיה, וסיבוכי הפגות הקשים שמהם סבל אשר הדגימו הרס נרחב של רקמת המח, הם שגרמו לנכותו הקשה.

Comments


bottom of page